Kirjakauppa ja nuorisokirjallisuus

Artikkelikuva: Historian kuvakokoelma, Museovirasto

Kirjakauppaliiton 120v. juhlavuoden aikana julkaisemme liiton taipaleen varrelta Kirjakauppalehden artikkeleita, joiden avulla alan ajankuva ja kehittyminen nousevat esiin. Ensimmäinen artikkeli Herroille Kustantajille!  vuodelta 1905 julkaistiin liiton juhlapäivänä. Toisena artikkelina julkaisimme vuodelta 1921 Horst Schottlerin pohdinnan Optimisti myyjänä.

Juhlavuoden kolmas artikkeli vie meidän katsomaan vuoden 1931 ajankuvaa länsinaapurissa, jossa yhteiskuntaa laajemminkin puhutti nuorisokirjallisuuden taso.

Tervetuloa seuraamaan mennyttä matkaa ja katsomaan myös tulevaisuuteen kanssamme! 

Kirjakauppa ja nuorisokirjallisuus

Toukokuun 27–29 päivinä Gööteporissa pidetyssä Ruotsin kirjakauppiasyhdistyksen vuosikokouksessa tehtiin tätä asiaa koskeva merkityksellinen päätös.

Tukholmassa olivat Kasvatusopillinen seura ynnä jotkut muut yhtymät äskettäin järjestäneet kokouksen, jossa keskustelunaiheena oli nykyajan nuorisokirjallisuuden vaikutus nuorisoon ja jossa kirjakaupan osuudesta tässä kohden myöskin keskusteltiin. Varsinkin lausuttiin toivomus, että kirjakauppiaille ja libristeille saatettaisiin luotettavia tietoja tämän alan kirjallisuudesta ja että asiaan vaikuttavaa yhteistoimintaa järjestettäisiin. Asetettiin komitea, jonka tehtäväksi annettiin pitää silmällä tämän alan huonoa kirjallisuutta ja edistää hyvän kirjallisuuden julkaisemista. Myöskin olisi tämän alan kirjallisuudesta toimitettava luettelo, jonka merkityksen, tällä arvovaltaisella tavalla syntyneenä, otaksutaan olevan suuren.

Tämän asian käsittelyssä mainitussa kokouksessa selosti kirjakauppiaskokouksessa kirjakauppias Josephson, jonka mielestä tällainen yhteistoiminta olisi kirjakauppiaille menestyksellinen, varsinkin kun nuorisokirjallisuuden myynti kirjakaupoissa viime aikoina on mennyt alaspäin, siirtyen kasvavassa määrässä alennusmyyntiliikkeille. Keskustelun tulos oli seuraava huomattava julkilausuma, joka saavutti kirjakauppiaskokouksen yksimielisen kannanoton:

”Ruotsin Kirjakauppiasyhdistys esiintuo tyytyväisyytensä ja yhtyy siihen vireillepantuun toimintaan, joka suuntautuu vahingollista nuorisokirjallisuutta vastaa. Vaikuttavimpia välineitä sen vastustamiseksi olisi epäilemättä voimaperäinen mainonta kunnollisen ja täysipainoisen kirjallisuuden hyväksi.

Yhdistys on tietoinen siitä aivan erikoisen suuresta edesvastuusta, joka lankeaa kirjakauppiaiden osalle nuorisokirjallisuuden myynnissä ja tahtoo huomauttaa kuinka välttämätöntä on, että niinhyvin yleisö kuin kirjakauppakin saavat mahdollisimman asiantuntevaa ohjausta tällä alalla. Senvuoksi on tärkeää, että sanomalehdistö omistaa kasvavaa huomiota nuorisokirjallisuuteen. Yhdistys kehoittaa Kasvatusopillisen seuran y.m. muodostamaa toimikuntaa tähän suuntaan vaikuttamaan lehdistöön.

Tämän yhteydessä haluaa yhdistys kehoittaa kustantajia julkaisemaan nuorisokirjallisuutta niin hyvissä ajoin ennen joulua, että arvostelijat ehtivät käsitellä sen ennen myyntikauden alkua.

Antaakseen virikettä nuorisokirjallisuuteen kohdistuvalle harrastukselle aikoo yhdistys ja kustantajat yhteistoimin kasvatus- ja kirjastopiirien kanssa koettaa järjestää sopivana ajankohtana lasten- ja nuorisokirjallisuusviikon. Tätä varten julkaistaisiin asiantuntijoitten laatima luettelo ja pyrittäisiin yhteistoimintaan sanomalehdistön ja radion kanssa.”

Sopivaksi ajankohdaksi katsottiin pääsiäinen 1932.