Tietosuojaseloste

Kirjakauppaliiton jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Kirjakauppaliiton asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Kirjakauppakoulun asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Kirjakauppasäätiön asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Kirjakauppasäätiön hakemusten ja avustusten käsittelyn tietosuojaseloste

Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinnon ehdotusten rekisterin tietosuojaseloste

 

TIETOSUOJASELOSTE / JÄSENREKISTERI

Tämä on Kirjakauppaliitto ry:n ja Kirjamedia Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018 / päivitetty 29.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kirjakauppaliitto ry (y-tunnus 0217206-8) ja Kirjamedia Oy (y-tunnus 0346810-0)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Laura Karlsson
toimisto@kirjakauppaliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsentietojen ja tilastojen hallinta, jäsenpalveluiden toteuttaminen, jäsenviestintä sekä jäsenmaksujen laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero
· yritys/organisaatio
· työtehtävät/tehtävänimike
· organisaation osoite, laskutustiedot ja Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· julkiset tietolähteet
· palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen vaadittavat tiedot asiakkailta
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan liiton henkilökunnalla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä toimisto@kirjakauppaliitto.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen jäsenviestintään.

 

TIETOSUOJASELOSTE / ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Tämä on Kirjakauppaliitto ry:n ja Kirjamedia Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018 / päivitetty 29.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kirjakauppaliitto ry (y-tunnus 0217206-8) ja Kirjamedia Oy (y-tunnus 0346810-0)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Laura Karlsson
toimisto@kirjakauppaliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään uutiskirjetilaukseen, kumppanuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero
· yritys/organisaatio
· työtehtävät/tehtävänimike
· organisaation osoite, laskutustiedot ja Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· julkiset tietolähteet
· palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen vaadittavat tiedot asiakkailta
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan liiton henkilökunnalla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä toimisto@kirjakauppaliitto.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja suoramainontaan.

TIETOSUOJASELOSTE / KIRJAKAUPPAKOULUN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Tämä on Kirjakauppakoulun Kannatusyhdistys ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018 / päivitetty 29.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kirjakauppakoulun Kannatusyhdistys r.y. (y-tunnus 0221210-3)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Laura Karlsson
toimisto@kirjakauppaliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään kannatusjäsenmaksujen, uutiskirjetilaukseen, kumppanuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero
· yritys/organisaatio
· työtehtävät/tehtävänimike
· organisaation osoite, laskutustiedot ja Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· julkiset tietolähteet
· palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen vaadittavat tiedot asiakkailta
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan Kirjakauppaliitto ry:n henkilökunnalla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä toimisto@kirjakauppaliitto.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja suoramainontaan.

TIETOSUOJASELOSTE / KIRJAKAUPPASÄÄTIÖN ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Tämä on Kirjakauppasäätiö – Bokhandelsstiftelsen sr:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018 /  päivitetty 29.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kirjakauppasäätiö – Bokhandelsstiftelsen sr (y-tunnus 0830885-1)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Laura Karlsson
toimisto@kirjakauppaliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tukimaksujen, uutiskirjetilaukseen, kumppanuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· sähköpostiosoite
· puhelinnumero
· yritys/organisaatio
· työtehtävät/tehtävänimike
· organisaation osoite, laskutustiedot ja Y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· julkiset tietolähteet
· palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja laskuttamiseen vaadittavat tiedot asiakkailta
· käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan Kirjakauppaliitto ry:n henkilökunnalla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä toimisto@kirjakauppaliitto.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja suoramainontaan.

TIETOSUOJASELOSTE / KIRJAKAUPPASÄÄTIÖN HAKEMUSTEN JA AVUSTUSTEN KÄSITTELY

Tämä on Kirjakauppasäätiö – Bokhandelsstiftelsen sr:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018 /  päivitetty 29.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kirjakauppasäätiö – Bokhandelsstiftelsen sr (y-tunnus 0830885-1)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Laura Karlsson
toimisto@kirjakauppaliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Hakemusten ja avustusten käsittely

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kirjakauppasäätiön avustushakemusten ja myönnettyjen avustusten käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö
Hakija nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Haetun avustuksen määrä ja käyttötarkoitus.
Avustusten maksatustiedot, henkilötunnus, pankkitili, summa ja maksupäivä.
Henkilötunnus rekisteröidään avustuksen saajan ja avustuksen myöntäjän oikeusturvan varmistamiseksi. Avustuksen maksajalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa avustusten saajien henkilötunnukset ja avustuksen suuruus Verohallinnolle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Hakijan ja hakemuksen tiedot saadaan hakijalta itseltään hakijan suostumuksella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja maksetuista avustuksista luovutetaan Verohallinnolle.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja pääsyvalvotussa tilassa. Myönnettyjen avustusten hakemukset säilytetään korkeintaan 10 vuotta myöntöpäätöksestä. Hylätyt hakemukset tuhotaan käsittelyn päätyttyä. Avustushakemusten sähköiseen säilytysjärjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, ja järjestelmän käyttöoikeus on ainoastaan Kirjakauppaliitto ry:n henkilökunnalla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä toimisto@kirjakauppaliitto.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja suoramainontaan.

TIETOSUOJASELOSTE / KIITOS KIRJASTA -TUNNUSTUSPALKINNON EHDOTUSTEN REKISTERI

Tämä on Kirjakauppaliitto ry:n ja Kirjamedia Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 4.2.2019 / päivitetty 29.9.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kirjakauppaliitto ry (y-tunnus 0217206-8) ja Kirjamedia Oy (y-tunnus 0346810-0)
Eteläranta 10
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Laura Karlsson
toimisto@kirjakauppaliitto.fi

3. Rekisterin nimi
Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinto

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Kiitos kirjasta -tunnustuspalkinnon saajan ehdotusten keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
· nimi
· toimipaikka
· sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
· käyttäjän itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa tietojen käsittelyn tekniseksi toteuttamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumisen. Rekistereiden käyttöoikeus on ainoastaan liiton henkilökunnalla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä, oikeus vaatia virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista sekä oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastamisen osalta pyydämme olemaan yhteydessä toimisto@kirjakauppaliitto.fi.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja suoramainontaan.

Jos haluat esittää Kirjakauppaliitolle henkilötietojasi koskevan tietopyynnön, voit käyttää tätä lomaketta:

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö