Libristitutkinto

Myynnin ammattitutkinto kirjakaupalle

Rastor käynnistää syksyllä 2020 yhdessä Kirjakauppaliiton kanssa suositun kirjakauppa-alan myyjille ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville suunnatun libristikoulutuksen.

KOULUTUKSEN TAVOITTEENA ON

  • auttaa palvelemaan kirjakauppa-alan asiakkaita asiantuntevammin ja laadukkaammin
  • syventää alan erikoisosaamista ja tuotetuntemusta
  • vahvistaa myynti- ja asiakaspalvelutaitoja
  • lisätä myyntityön ja asiakaspalvelun tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta
  • ammatillisen identiteetin vahvistaminen ja oman työn kehittymisen motivoiminen
  • lisätä ymmärrystä sähköisestä kaupankäynnistä myymäläkaupan tukena ja avata uusia markkinointimahdollisuuksia.

Koulutuksessa suoritetaan myynnin ammattitutkinto. Opiskelu tapahtuu työn ohessa. Ohjelmaan kuuluu laajimmillaan 13 koulutuspäivää, jotka järjestetään kahden päivän kokonaisuuksina muutaman kuukauden välein Rastorin Espoon toimipisteessä. Koulutuspäivien välillä tehdään omaan työhön liittyviä tehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelu kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen aluksi kartoitetaan jokaisen osallistujan osaaminen.

Tutustu koulutusjaksojen sisältöihin tästä!

Libristit 8. ryhmä Espoo syksy 2020 – ohjelma ja aikataulu

Kirjakauppaliitto pyrkii parantamaan kirjakauppojen toimintaedellytyksiä. Lisäksi se valvoo kirjakaupan etuja suhteessa julkishallintoon ja muihin alan kannalta keskeisiin sidosryhmiin. Kirjakauppaliitto turvaa kirjakaupan asemaa kirjojen jakelutienä, seuraa aktiivisesti alan kansainvälistä kehitystä ja nostaa kirjakauppaa esille mediassa.

Rastor on valtakunnallinen, työelämälähtöisen osaamisen kehittämiseen keskittynyt koulutus- ja valmennusyritys. Rastor on Opetushallituksen valvoma erikoisoppilaitos, joka voi antaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta sekä ammatillista täydennyskoulutusta. Olemme herkistyneet työelämän tarpeille ja reagoimme työyhteisöjen kohtaamiin muutoksiin.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa

Olavi Kottonen

puh. 040 749 7059

olavi.kottonen@rastor.fi