Kirjakaupan puolesta

Kirjakauppaliiton toiminnan tarkoituksena on parantaa kirjakauppojen toimintaedellytyksiä sekä valvoa kirjakaupan etuja suhteessa julkishallintoon ja muihin alan kannalta keskeisiin sidosryhmiin.

Kirjakauppaliitto turvaa kirjakaupan asemaa kirjojen jakelutienä, seuraa aktiivisesti alan kansainvälistä kehitystä ja nostaa kirjakauppaa esille mediassa.

Kirjakauppaliitto tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä toimii suomalaisten lukemisharrastuksen parhaaksi.

Tutustu Kirjakauppaliiton sääntöihin täällä: Kirjakauppaliitto säännöt

Kirjakauppaliiton tehtävät voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • edunvalvonta ja suhdetoiminta
  • kirjallisuuden ja lukemisen tukeminen
  • koulutuksen järjestäminen
  • tutkimukset ja tilastot
  • neuvontapalvelut
  • kansainvälinen toiminta

Kirjakauppaliitto on Erikoiskaupan liitto ETU ry:n, Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien jäsen.

 

Kirjakauppaliiton historia

Kirja- ja paperikauppojen liiton edeltäjä Lajittelukirjakauppiasyhdistys perustettiin 28.3.1903. Perustamiseen olivat johtaneet jo 1890-luvulla syntyneet kirjakauppiaiden ja kustantajien järjestämät yleiskokoukset.

Maaseudulla toimivien kirjakauppojen toiminnan katsottiin poikkeavan niin paljon kaupungeissa toimivista kaupoista, että 1923 perustettiin Maaseutukirjakauppiaat-niminen yhdistys, joka vasta vuonna 1958 sulautui kaupungeissa toimivan yhdistyksen kanssa Kirjakauppiasliitoksi.

Paperikauppiaat perustivat vuonna 1931 Paperikauppiasliiton, joka toimi varsin voimallisesti. Se julkaisi esimerkiksi Paperikauppiaslehteä. Kirjakauppiasliitto ja Paperikauppiasliitto fuusioituivat vuonna 1969 Kirja- ja paperikauppojen liitoksi, mikä johtui kaupan alalla tapahtuneesta kehityksestä. Liiton nimi muutettiin syksyllä 1998 Kirjakauppaliitoksi.

Liitto täytti 120 vuotta vuonna 2023.