Kirjakauppaliitto – 120 vuotta kirjallisuuden puolesta

Artikkelikuva: Historian kuvakokoelma M. L. Carstensin kokoelma, Museovirasto

Kirjakauppaliiton juuret ovat viime vuosisadan alussa, kun Lajittelukirjakauppiasyhdistys perustettiin 28.3.1903. Perustamiseen olivat johtaneet jo 1890-luvulla syntyneet kirjakauppiaiden ja kustantajien järjestämät yleiskokoukset. 

Maaseudulla toimivien kirjakauppojen toiminnan katsottiin kuitenkin poikkeavan niin paljon kaupungeissa toimivista kaupoista, että 1923 perustettiin Maaseutukirjakauppiaat-niminen yhdistys, joka vasta vuonna 1958 sulautui kaupungeissa toimivan yhdistyksen kanssa Kirjakauppiasliitoksi. 

Paperikauppiaat perustivat vuonna 1931 Paperikauppiasliiton, joka toimi varsin voimallisesti. Se julkaisi esimerkiksi Paperikauppiaslehteä.  

Kirjakauppiasliitto ja Paperikauppiasliitto fuusioituivat vuonna 1969 Kirja- ja paperikauppojen liitoksi, mikä johtui kaupan alalla tapahtuneesta kehityksestä. Liiton nimi muutettiin syksyllä 1998 Kirjakauppaliitoksi. 

Liiton juhlavuoden aikana julkaisemme 120-vuotisen taipaleen varrelta Kirjakauppalehden artikkeleita, joiden avulla alan ajankuva ja kehittyminen nousevat esiin. Ensimmäisen löydät alta.

Tervetuloa seuraamaan mennyttä matkaa ja katsomaan myös tulevaisuuteen kanssamme! 

 

SUOMEN KIRJAKAUPPALEHTI
Lokakuu 1905 N:o 20. 8:s vuosik.  

Herroille Kustantajille! 

Voidakseen nopeasti ja kunnolla palvella yleisöä on kirjakaupalle aivan välttämätöntä että se heti saa tiedon ilmestyneestä kirjallisuudesta. Suomen Kirjakauppalehti kokee kirjaluettelonsa kautta parhaimpansa mukaan olla sille tässä avuksi. Mutta Kirjakauppalehdeltäkin käy tämä avustus hyvin huonosti elleivät kustantajat auta sitä. Lehti pyytää siis että Suomen kaikki kustantajat, niin suuret kuin pienet, niin seurat kuin yksityiset lähettävät sille kappaleen kutakin uutta teosta tai uutta painosta heti kun se on ilmestynyt ja varustavat sen hinta sekä kustantaja tai jakaja ilmoituksella, jos niitä ei ole painettu. Myöskin tilapäiset julkaisut, joita ei ole myytäväksi aijotu, olisivat lähetettävät, niitäkin kun hyvin usein vaaditaan kirjakaupalta. 

Emme tarvinne huomauttaa siitä kirjallisuushistoriallisesta arvosta, jonka Kirjakauppa lehden luettelo saa, jos se on tarkka, mutta huomautamme, että lehden tämänkin numeron luettelossa on 13 kirjaa, joita ei löydä mistään kirjaluettelosta, vaikka ovatkin ilmestyneet vuosina 1901-1904. 

Kun kustantajat Kirjakauppalehden luetteloa avustamalla varmasti edistävät omaa hyötyään niin rohkenemme odottaa, että pyyntöömme suostutaan. Kirjat voidaan lähettää, toimitukselle osoitettuina, joko Minervan Kirjakauppaan tai lehden toimistoon P. Esplanaatikatu 41. 

Pyydetään että kaikki Suomen sanomalehdet antavat tälle anomukselle sijaa palstoillaan. 

 

Kunnioittaen 

Suomen kirjakauppalehti