Kirjakauppakoulun kannatusyhdistys

Kirjakauppakoulun Kannatusyhdistys on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Kirjakauppakoulun toimintaa ja sitä kautta entisestään parantaa kirjakaupan palvelua kulttuurin kannalta tärkeällä toimialalla.

Yhdistyksen jäseninä on kirja- ja paperikauppoja, kirjakauppaketjuja ja kustantajia. Jäsenet suorittavat yhdistykselle hallituksen vahvistaman kannatusmaksun.

AJANKOHTAISTA

Kirjakauppakoulun kannatusyhdistys ry:n vuosikokous siirtyy
Kirjakauppakoulun kannatusyhdistys ry:n vuosikokous 24.3.2020 klo 14 siirtyy. Yhdistyksen hallitus on päättänyt, että yhdistys seuraa valtiohallinnon ohjetta olla järjestämättä yli 10 hengen kokoontumisia nykytilanteessa. Yhdistyksen hallitus seuraa tilannetta, ja vuosikokous kutsutaan koolle niin pian kuin tilanne sen sallii.

Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puh. 040 689 9112
toimisto@kirjakauppaliitto.fi

Toiminnanjohtaja
Laura Karlsson
puh. 050 571 5511
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi

Koulutuspäällikkö
Yrjö Repo
T:mi Repomark, yrjo.repo@pp.inet.fi

HALLITUS

Puheenjohtaja
Stig-Björn Nyberg
stig-bjorn.nyberg@elisanet.fi

Varapuheeheenjohtaja
Aki Järvinen
Akateeminen Kirjakauppa
aki.jarvinen@akateeminen.com

Inger Ruotanen
Schildts & Söderströms
inger.ruotanen@sets.fi

Anne Ahlkvist
Libro ry
anne.ahlkvist@gmail.com

Kristian Tötterman
Suomalainen Kirjakauppa Oy
kristian.totterman@suomalainen.com

Kaisu-Maria Toiskallio
Kustannusosakeyhtiö Otava
kaisu-maria.toiskallio@otava.fi

Anna Hurra
Somerkirja
anna.m.hurra@gmail.com