Kirjakauppakoulun kannatusyhdistys

Kirjakauppakoulun Kannatusyhdistys on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Kirjakauppakoulun toimintaa ja sitä kautta entisestään parantaa kirjakaupan palvelua kulttuurin kannalta tärkeällä toimialalla.

Yhdistyksen jäseninä on kirja- ja paperikauppoja, kirjakauppaketjuja ja kustantajia. Jäsenet suorittavat yhdistykselle hallituksen vahvistaman kannatusmaksun.

 

 

 

Toimisto
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puh. 040 689 9112
toimisto@kirjakauppaliitto.fi

Toiminnanjohtaja
Laura Karlsson
puh. 050 571 5511
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi

Koulutuspäällikkö
Yrjö Repo
T:mi Repomark, yrjo.repo@pp.inet.fi

HALLITUS

Puheenjohtaja
Stig-Björn Nyberg
stig-bjorn.nyberg@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja
Kristian Tötterman
Suomalainen Kirjakauppa
kristian.totterman@suomalainen.fi

Inger Ruotanen
Schildts & Söderströms
inger.ruotanen@sets.fi

Leena Kero-Taiminen
Bazar Kustannus
leena@bazarkustannus.fi

Christel Björkman
Akateeminen Kirjakauppa
christel.bjorkman@akateeminen.fi

Kaisu-Maria Toiskallio
Kustannusosakeyhtiö Otava
kaisu-maria.toiskallio@otava.fi

Anna Hurra
Somerkirja
anna.m.hurra@gmail.com