Näytevalikoimakuvaus

Tarkoitus

Järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa kustannustehokkaasti ja kirjamyyntiä edistävällä tavalla se, että kustantaja saa kattavan valikoiman uutuuskirjoja näkyville kirjakaupan myymälään ja kirjakauppa voi ylläpitää myymälässään monipuolista kirjavalikoimaa.

Järjestelmä on jäljempänä määritellyissä puitteissa avoin kaikille uutuuskirjojen myyntiä edistäville kirjakaupoille ja kaikille Suomessa toimiville kustantajille sekä niiden julkaisemille kirjoille.

Toimintamalli

Kustantaja lähettää yhden kappaleen valitsemistaan yleisen kirjallisuuden uutuusnimekkeistä järjestelmään liittyneille kirjakaupoille. Kirjakaupalle, jolla on useita myymälöitä, lähetetään yksi kappale niihin myymälöihin, jotka se on ilmoittanut järjestelmään kuuluviksi.

Näytevalikoimajärjestelmään liittyminen edellyttää, että kirjakaupalla on myymälä tai muu säännöllisesti avoinna oleva fyysinen tila, jossa asiakkailla on mahdollisuus ostaa näytevalikoiman kirjoja.

Kirjakaupalla ei ole velvoitetta tilata myydyn näytevalikoimakappaleen tilalle uutta kappaletta eikä näytevalikoimakirjoja voi palauttaa kustantajalle.

Kirjakauppa voi liittyä näytevalikoimajärjestelmään milloin tahansa. Liittyessään se sitoutuu ottamaan vastaan kaikki meneillään olevan puolivuotisjakson näytevalikoimaan kuuluvat kirjat. Näytevalikoimaan kuuluvat aiemmin ilmestyneet kirjat lähetetään uusille, järjestelmään liittyneille kaupoille keskitetysti liittymistä seuraavan kuukauden alussa.

Kirjat lähetetään näytevalikoimamyymälöihin tarkoituksenmukaisella tavalla heti niiden ilmestyttyä. Tarkoituksenmukainen toimitustapa tarkoittaa näytevalikoimaan kuuluvien kirjojen lähettämistä viikkolähetyksen tai muun normaalin täydennyslähetyksen mukana, ei siis erillisenä lähetyksenä. Kustantaja maksaa aina näytevalikoimaan lähetettävien kirjojen rahdin.

Näytevalikoimakirjat veloitetaan samassa yhteydessä muiden lähetykseen sisältyvien kirjojen kanssa samoilla perusmaksuehdoilla, jotka asiakkaalla on voimassa.

Näytevalikoimakirja myydään kirjakauppiaalle yhdessä sovitulla hinnalla. Kirja siirtyy kirjakaupan omaisuudeksi heti tavaran luovutuksen jälkeen.

Lähetettävien nimekkeiden rajaus

Näytevalikoimaan sisällytetään vain yleisen kirjallisuuden uutuusnimekkeitä, joiden ensipainos on vähintään 300 kappaletta. Valikoimaan ei sisällytetä taskukirjoja tai muita kirjoja, joiden kustantajien suositushinta on alle kymmenen euroa.

Näytevalikoima jaetaan kahteen kokoluokkaan. Suuremmassa luokassa on enintään 2 000 kirjaa ja pienemmässä enintään 1 000. Kirjakauppa voi valita, kumpaan kokoluokkaan haluaa kuulua. Kirjakaupalle lähetetään kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat kirjat.

Kustantaja voi valita, lähettääkö kirjat vain suurempaan tai pienempään kokoluokkaan kuuluville kirjakaupoille vai molempiin kokoluokkiin kuuluville kirjakaupoille.  Suurempaan näytevalikoimaan kustantaja voi lähettää enintään 75 prosenttia ja pienempään enintään 40 prosenttia yleisen kirjallisuuden uutuuksistaan.

Aloittavalla kustantajalla, jolla ei ole aikaisempaa tuotantoa, on mahdollisuus lähettää ensimmäisenä toimintavuonna yksi nimeke näytevalikoimaan. Perustellusta syystä jäljempänä mainittu hallinnointiryhmä voi myöntää oikeuden useampien nimekkeiden lähettämiseen.

Ruotsinkieliselle kirjallisuudelle muodostetaan vastaavia periaatteita noudattaen oma näytevarastoryhmänsä.

Hallinnointi

Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja ja Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja muodostavat hallinnointiryhmän, joka ylläpitää luetteloa järjestelmään liittyneistä kustantajista ja kirjakaupoista. Ryhmää avustaa Suomen Kustannusyhdistyksen nimeämä henkilö.

Järjestelmän kehittämiseen tai ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseen voivat Kirjakauppaliiton hallitus ja Suomen Kustannusyhdistyksen hallitus nimetä määräajaksi hallinnointiryhmään lisää jäseniä.

Hallinnointiryhmä saa näytevalikoiman laajuuden seurantaa varten kustantajilta samat ennakkotiedot näytevalikoimaan lähetettävistä kirjoista kuin logistiikkayhtiöt. Kirjalistat kerätään kustantajilta määrämuotoisena kustannusyhdistyksen ohjeistuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa: syksyn kirjat 15.5. mennessä ja kevään kirjat 15.11. mennessä.

Hallinnointiryhmällä on oikeus ja velvollisuus seurata, ettei valikoiman laajuus kasva sovittua suuremmaksi.

Hallinnoinnin kustannukset peritään kustantajilta. Suomen Kustannusyhdistyksen jäseniltä perittävä korvaus sisältyy jäsenmaksuun, muilta kustantajilta peritään vuosittain etukäteen määriteltävä korvaus, ensimmäisenä vuonna 150 euroa.

Suomen Kustannusyhdistyksen hallitus myöntää anomuksesta tämän kuvauksen kriteerit täyttävälle kirjakaupalle näytevalikoimaoikeuden.

Toiminnasta vastoin näytevalikoiman tarkoitusta ja kuvausta tulee sen havainneen osapuolen ilmoittaa hallinnointiryhmälle, jonka tulee viipymättä olla yhteydessä väärin menetelleeseen osapuoleen. Tahallisesti tai toistuvasti vastoin näytevalikoiman tarkoitusta ja kuvausta toimiva osapuoli menettää oikeutensa kuulua järjestelmään. Pääsyä uudelleen järjestelmään voi hakea kahden vuoden kuluttua tai muun hallinnointiryhmän määrittelemän ajan kuluttua.

Kaikki osapuolet voivat tehdä hallinnointiryhmälle perusteltuja muutos- tai kehittämisehdotuksia.

Osapuolet

Järjestelmän osapuolia ovat kaikki siihen sopimusteitse liittyvät kustantajat ja kirjakaupat. Liittymissopimuksella kukin osapuoli hyväksyy tähän järjestelmäkuvaukseen sisältyvän toimintamallin.

Järjestelmän osapuolena Suomen Kustannusyhdistys edustaa kaikkia jäseniään. Kustannusyhdistykseen kuulumaton kustantaja voi valtuuttaa Kustannusyhdistyksen edustamaan sitä näytevalikoimaan kuuluvissa asioissa.

Kukin osapuoli voi irtautua järjestelmästä 31.12. tai 30.6. ilmoittamalla eroamisestaan viimeistään 30 päivää ennen haluttua eroamispäivää.