Näytevalikoimajärjestelmä ja näytevalikoimakuvaus

 

NÄYTEVALIKOIMAKUVAUS

[14.4.2014, täsmennetty 22.9.2014, muutettu 19.11.2019, 12.3.2020, muutettu aikataulua 29.3.2021]

Näytevalikoimajärjestelmän tarkoitus on mahdollistaa kustannustehokkaasti ja kirjamyyntiä edistävällä tavalla se, että kustantaja saa kattavan valikoiman uutuuskirjoja näkyville kirjakaupan myymälään ja kirjakauppa voi tarjota myymälässään monipuolista kirjavalikoimaa kuluttajille. Tavoitteena on, että puolivuosittaisella näytevalikoimalistalla on vähintään tuhat kirjaa.

Järjestelmä on jäljempänä määritellyissä puitteissa avoin kaikille uutuuskirjojen myyntiä edistäville kirjakaupoille ja kaikille Suomessa toimiville kustantajille sekä niiden julkaisemille kirjoille.

 

VALIKOIMAN MUODOSTUMINEN

Näytevalikoimalista muodostuu titteleistä, jotka eri kustantajat siihen ilmoittavat. Kustantaja voi ilmoittaa listalle haluamansa määrän titteleitä. Kirjat hinnoitellaan näytevalikoimahintaan, joita on neljä kategoriaa:

3 €, 5 €, 7 € ja 10 € (netto, sisältää alv:n).

Näytevalikoimia on kaksi erillistä, suomen- ja ruotsinkielinen.

 

KIRJAKAUPPIAAN NÄYTEVALIKOIMATILAUS

Kirjakauppias valitsee näytevalikoimasta vapaavalintaisesti haluamansa tittelit yhden kappaleen kutakin seuraavasti:

Kirjakauppias tilaa vähintään 50 % näytevalikoimasta kuitenkin vähintään 300 titteliä. Mikäli näytevalikoimassa on vähemmän kuin 600 titteliä ei kappalemääräistä vähimmäistittelimäärää sovelleta. Tittelimäärän ei tarvitse koskaan ylittää 500 kappaletta. Kauppias saa tilata kaikki näytevalikoiman kirjat.

Jos kirjakaupalla on useampi myymälä, näytevalikoimakirjan on oltava näkyvissä yhtä monessa myymälässä esillä kuin kirjaa on tilattu.

 

KIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Kirjat lähetetään näytevalikoimamyymälöihin tarkoituksenmukaisella tavalla heti niiden ilmestyttyä. Tarkoituksenmukainen toimitustapa tarkoittaa näytevalikoimaan kuuluvien kirjojen lähettämistä viikkolähetyksen tai muun normaalin täydennyslähetyksen mukana, ei siis erillisenä lähetyksenä. Kustantaja maksaa aina näytevalikoimaan lähetettävien kirjojen rahdin.

Kustantaja ja kirjakauppa sopivat keskenään näytevalikoiman maksuehdot. Kirja siirtyy kirjakaupan omaisuudeksi heti tavaran luovutuksen jälkeen.

 

NÄYTEVALIKOIMALISTAN KIERTO

Näytevalikoimalista uudistetaan kahdesti vuodessa. Kustantajat ilmoittavat omalle logistiikkatalolleen syksyn tittelinsä listalle huhtikuun ja kevään tittelinsä lokakuun loppuun mennessä.

Näytevalikoimalistan julkistuksen jälkeen kirjakauppiaille annetaan noin kuukausi aikaa toimittaa näytevalikoimatilauksensa eri logistiikkataloille. Kunkin kirjakaupan tulee huolehtia siitä, että se tilaa logistiikkataloilta yhteismäärältään näiden ohjeiden edellyttämän määrän titteleitä.

 

NÄYTEVALIKOIMAJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN

Kirjakauppa tai kustantaja voi liittyä näytevalikoimajärjestelmään milloin tahansa. Ensimmäinen toimitettava valikoima on seuraavan tarjolle tulevan puolivuotiskauden valikoima. Uusien kauppojen kohdalla Suomen Kustannusyhdistyksen (SKY) hallitus voi tehdä päätöksen poiketa edellä mainitusta määräajasta.

Kirjakaupalta näytevalikoimajärjestelmään liittyminen edellyttää, että sillä on myymälä (fyysinen tila), jossa asiakkailla on mahdollisuus katsella ja ostaa näytevalikoiman kirjoja.

Järjestelmästä irtautuminen ei edellytä mitään erityisiä toimia.

 

HALLINNOINTI

Suomen Kustannusyhdistyksen hallitus valvoo järjestelmän toimintaa ja keskustelee sen toiminnasta tarvittaessa Kirjakauppaliiton hallituksen kanssa.

Logistiikkatalot hallinnoivat näytevalikoimalistoja omien asiakkaittensa osalta.

Logistiikkatalot lähettävät viikon kuluessa kunkin kirjakauppiaiden näytevalikoimatilauskierroksen jälkeen raportin Suomen Kustannusyhdistykselle. Raportti sisältää seuraavat tiedot:

  • Kunkin kirjakaupan tilaamat tittelimäärä
  • Kustantajien näytevalikoimaan ilmoittama tittelimäärä yhteensä
  • Montako kustantajaa ilmoitti titteleitä näytevalikoimaan

Järjestelmän kehittämiseksi SKY voi pyytää myös muita tilastotietoja logistiikkataloilta tarpeen vaatiessa.

Toiminnasta vastoin näytevalikoiman tarkoitusta ja kuvausta tulee sen havainneen osapuolen ilmoittaa SKY:n hallitukselle, jonka tulee viipymättä olla yhteydessä väärin menetelleeseen osapuoleen. Tahallisesti tai toistuvasti vastoin näytevalikoiman tarkoitusta ja kuvausta toimiva osapuoli menettää oikeutensa kuulua järjestelmään. Pääsyä uudelleen järjestelmään voi hakea kahden vuoden kuluttua tai muun SKY:n hallituksen määrittelemän ajan kuluttua.

Kaikki osapuolet voivat tehdä SKY:n hallitukselle perusteltuja muutos- tai kehittämisehdotuksia.

Kaikki järjestelmään osallistuvat tahot huolehtivat omalta osaltaan toiminnan lainmukaisuudesta kuten kilpailulainsäädännön noudattamisesta. Siten esimerkiksi kustantajien hinnoittelutiedot ennen koko listan julkistamista tai kirjakauppojen tekemät tilausmäärät ovat luottamuksellisia.

 

OSAPUOLET

Järjestelmän osapuolia ovat kaikki siihen liittyvät kustantajat ja kirjakaupat sekä logistiikkatalot. Kirjakauppiaiden liittyminen järjestelmään tapahtuu tilaamalla valikoiman ja kustantajien ilmoittamalla kirjoja valikoimaan. Näin tehdessään hyväksyy tähän järjestelmäkuvaukseen sisältyvän toimintamallin.

 

OHJEET KIRJAKAUPOILLE

 

Kirjakaupat voivat liittyä nv-järjestelmään milloin tahansa olemalla yhteydessä kirjoja toimittaviin logistiikkataloihin. Näytevalikoimakirjojen tilausajat ajoittuvat toukokuuhun ja marraskuuhun.

Kirjakauppias valitsee näytevalikoimasta vapaavalintaisesti haluamansa tittelit yhden kappaleen kutakin seuraavasti:

Kirjakauppias tilaa vähintään 50 % näytevalikoimasta. Tittelimäärän ei tarvitse koskaan ylittää 500 kappaletta. Kauppias saa tilata kaikki näytevalikoiman kirjat

Esimerkkitilanteita:

  • Näytevalikoimassa on 810 titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 405 titteliä.
  • Näytevalikoimassa on 1330 titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 500 titteliä.
  • Näytevalikoimassa on 425 titteliä. Kirjakauppiaan tulee tilata vähintään 213 titteliä.

Kirjakauppiaan on itse huolehdittava, että yllä mainittu kirjojen vähimmäismäärä täyttyy eli hän laskee yhteen eri logistiikkataloilta tulevat tilaukset ja vertaa sitä vaadittavaan määrään.

Jos kirjakaupalla on useampi myymälä, näytevalikoimakirjan on oltava näkyvissä yhtä monessa myymälässä esillä kuin kirjaa on tilattu. Näytevalikoimakirjoja saa tilata vain fyysisiin myymälöihin.