Rekisteriseloste

Lehdistörekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Kirjakauppaliitto ry:n lehdistörekisteri

Rekisterinpitäjä

Kirjakauppaliitto ry, Eteläranta 10, 00130 HELSINKI, puh. 040 689 9112

Yhteyshenkilö

Taina Lehtovaara toimisto(at)kirjakauppaliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu tiedon välittämiseksi Kirjakauppaliiton ajankohtaisista asioista

Rekisteröidyt henkilöt

Kirjakauppaliiton tiedotteen vastaanottajat

Rekisteröidyt tiedot

Henkilön sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedotteiden tilauslomake www.kirjakauppaliitto.fi-verkkosivuilla, Kirjakauppaliiton lehdistörekisteri

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja palomuurein.