Oppimateriaalit kannatelleet kirjakauppaa – tilanne muuttumassa radikaalisti

 

Kirjakauppaliitto toteaa, että on erinomaista, että hallitusohjelmassa sivistys, koulutus ja osaaminen näkyvät yhteiskuntamme perustana. Kirjakaupoille toisen asteen koulutuksen opintomateriaalien maksuttomuus koulutusuudistuksen myötä tuo merkittäviä muutoksia. Kuntien hankinnat tulevat keskittymään ja kirjakaupat jäämään hankintaketjun ulkopuolelle. Välilliset seuraukset tulevat näkymään kirjakaupan muussakin myynnissä.

”Vaikka oppikirjojen myynti ei ole tuottanut kirjakaupoille suuria voittoja, oppikirjat ovat kannatelleet kirjakauppaa, sillä toisen asteen koulutuksen kirjojen ostajat ovat tuoneet kirjakauppoihin säännöllistä asiakasvirtaa. Nämä nuoret ovat tottuneet opiskeluvuosien aikana asioimaan kirjakaupassa, ja matkaan tarttuu muutakin luettavaa. Tämän asiakasvirran tyrehtymisen seurannaisvaikutukset voivat olla kirjakaupalle kohtalokkaita, eikä tämä lisää hallitusohjelmaan kirjattua kulttuurin toimintaedellytysten ja saatavuuden vahvistumista ”, Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson toteaa.

”On selvää, että siirtyminen sähköisiin oppimateriaaleihin on jo muuttanut kirjakauppaa tältä osin, nyt muutos tulee ennakoitua nopeammin ja kertarysäyksellä. Usealle yrittäjälle päätös tuo suuria haasteita, ja kirjakauppa on vaarassa kadota monelta paikkakunnalta”, toteaa Karlsson.

Kirjakauppaliitto on tyytyväinen hallituksen päätöksestä jatkaa edellisen hallituksen aikana aloitettua lukemisenedistämishanke Lukuliikettä.

”Suomi tarvitsee vahvasti lukutaitoisia ja -haluisia ihmisiä myös tulevaisuudessa. Kirjojen ostaminen ylläpitää monimuotoista kirjallista kulttuuria Suomessa. Toivottavasti oppikirjoihin aiemmin käytetystä rahasta ainakin osa vapautuu perheissä enenevissä määrin yleisen kirjallisuuden hankintoihin. Kirjastoihin osoitetut satsaukset ovat hallitusohjelmassa kiitettäviä, sillä lukeminen lisää aina lukemista, mutta se yksin ei riitä. Koko arvoketju kärsii, mikäli valtakunnallinen laajan valikoiman kirjakauppaverkko ja sitä kautta kulttuuriin ja sivistykseen kohdistuneet tulot vähenevät entisestään”, sanoo Karlsson.

Lisätietoja

Laura Karlsson
Toimitusjohtaja
Kirjakauppaliitto
050 571 5511
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi

Sari Laurikko
Puheenjohtaja
Kirjakauppaliitto
040 705 6623
sari.laurikko@kipa.fi