Koiramäkeä ja Kansallisteatteria – Kirjakauppasäätiö tukee maahanmuuttajia suomen kielen ja kulttuurihistorian opiskelussa

 

Suomen kielen taidolla on iso rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa ja työllistymisessä. Etenkin maahanmuuttajaäidit kokevat usein jäävänsä eristyksiin yhteiskunnasta, sillä lapset vaativat jatkuvaa kotonaoloa eikä kielitaito pääsee kehittymään.

Vantaan kaupungin sivistystoimen ja Careerian yhteinen Äidit mukana -hanke tarjoaa tähän ongelmaan ratkaisua uudella mallilla, jossa maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllistymistä edistetään muun muassa luku- ja kirjoitustaitoa vahvistamalla. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa äidit opiskelevat yhdessä lapsensa kanssa suomen kieltä ja matematiikan perusteita, jonka jälkeen he aloittavat työkokeilut.

– On tärkeää, että äidit oppivat kieltä turvallisessa ja tutussa ympäristössä, tarpeeksi pienissä ryhmissä. Äidit tulevat erilaisista taustoista, ja osalle tämä on ensimmäinen kokemus koulusta. Hankkeen myötä tutuksi on tullut niin suomalainen koulu kuin yhteiskuntakin, mikä vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin, sanoo hankkeen työntekijä Maija Tanneraho.

Äidit mukana -hanke on ollut erittäin onnistunut. Lähes kaikki mukana olleet ovat tänäkin vuonna jatkaneet hankkeesta ammattiopintoihin.

Kieli ja kulttuurihistoria tutuksi Mauri Kunnaksen avulla

Kirjakauppasäätiö lahjoitti tänä syksynä kaikille hankkeessa oleville äideille ja lapsille Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen historia -kirjat ja kyseiseen kirjaan perustuvan teatterimatkan Kansallisteatteriin joulukuussa. Säätiö toivoo kirjojen ja teatterikäynnin vahvistavan lukemista perheissä.

– Lukeminen on tutkitusti pohja monenlaiselle hyvinvoinnille ja pärjäämisen edellytyksille yhteiskunnassamme. Tänä vuonna syysloma on nimetty kulttuuriministerin tuella lukulomaksi, joten toivomme lukuiloa myös lomalle, kertoo Kirjakauppasäätiön asiamies Laura Karlsson.

Uudet kirjat on otettu hanketta vetävässä Rajakylän koulussa iloiten vastaan. Kirja on monessa perheessä ensimmäinen suomenkielinen kirja.

– Olemme todella kiitollisia kirjoista ja teatterivierailusta, jotka yhdessä luovat mahtavan oppikokonaisuuden, kiittelee luokanopettaja Pauliina Kemppainen Rajakylän koulusta.

Myös hankkeeseen osallistuvien äitien ja lasten mielestä opiskelu on sujunut antoisasti.

– Lapset ovat tykänneet Koiramäki-kirjasta, jota olemme jo hieman lukeneet suomeksi. Olen ollut kerran Suomessa teatterissa, joten on jännittävää ja hienoa päästä kokemaan se oman lapsen kanssa, kertoo hankkeeseen osallistunut Leonita-tytön äiti Elvetie Hoti.

 

Lisätietoja:

Laura Karlsson, asiamies
Kirjakauppasäätiö
laura.karlsson@kirjakauppaliitto.fi
+ 358 50 571 5511

Maija Tanneraho, hanketyöntekijä ja kouluttaja
Äidit mukana -hanke
maija.tanneraho@careeria.fi
+ 358 40 572 7876

Pauliina Kemppainen, luokanopettaja ja Äidit mukana -hankkeen yhteishenkilö
Rajakylän koulu, Vantaa
pauliina.kemppainen@eduvantaa.fi

Äidit mukana -hankkeessa kehitetään uusi malli, jonka avulla edistetään maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllistymistä. Tavoitteena on, että äidit voivat suorittaa kotoutumiskoulutuksen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutukseen verrattuna. ESR-rahoitteinen Äidit mukana -hanke on Vantaan kaupungin sivistystoimen ja Careerian yhteishanke, joka aloitti toimintansa vuonna 2017 Vantaan Länsimäen ja Rajakylän kouluissa, tällä hetkellä hanke toimii myös Kaivokselan koulussa.

Kirjakauppasäätiön tarkoituksena on avustaa ja tukea kirjakaupan alalla pitemmän aikaa työskennelleitä henkilöitä, jotka vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun syyn takia ovat avustuksen tarpeessa. Lisäksi Kirjakauppasäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kirja-alan ja kirjakauppa-alan kehitystä Suomessa.

Kuvat: Pauliina Kemppainen

Kuvassa 1 Jessica Rutanen:
”Jessica Rutanen 3B-luokalta odottaa jännittyneenä Mauri Kunnaksen kirjaan perustuvaa teatterinäytelmää.”