Kirjakerho työhyvinvoinnin tukena

Kun etätyöskentelyn yleistyttyä työpaikalla koettu yhteisöllisyys muuttui ja kevyet, työn ulkopuoliset keskustelut vähenivät, tuli tarve löytää uusia ratkaisuja yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentamiseen. Työpaikan oma kirjakerho on yksi työkalu, jonka avulla voidaan tarjota mahdollisuuksia kevyempiin keskusteluihin, ihmissuhteiden syventämiseen, yhteisöllisyyden luomiseen ja virkistäytymiseen.

Bioteknologiayritys Amgen on ylläpitänyt aktiivista kirjakerhoa jo 2,5 vuoden ajan. Yrityksessä kehitetään, valmistetaan ja toimitetaan lääkkeitä vakavien sairauksien, kuten osteoporoosin, hoitoon. Koska työ on vaativaa ja teemat vakavia, halutaan henkilöstön jaksamiseen ja viihtymiseen panostaa. Yksi konkreettinen osoitus henkilöstön hyvinvoinnin edistämisestä on työpaikan kirjakerho, Lukutoukat.

“Vakavien asioiden parissa työskennellessä työhyvinvointi on ensisijaisen tärkeää. Jaksamista on tärkeä ylläpitää ja tukea monipuolisesti. Työ vaatii vastapainoa, ja haluamme tarjota erilaisia, meillä työskentelevien ihmisten näköisiä mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Kulttuuri on osa hyvinvointia, ja on hienoa tarjota alusta keskusteluille ja saattaa lukemisesta innostuneet yhteen”, kertoo Amgenin toimitusjohtaja Niilo Färkkilä.

Ideasta käytäntöön

Ajatus amgenilaisten omasta kirjakerhosta tuli henkilöstön sisältä, ja idea sai heti suuren suosion. Parin vuoden aikana kirjakerho on vakiinnuttanut toimintatapansa ja asemansa.

Käytännössä kerholaiset kokoontuvat kerran kuukaudessa virtuaalisessa työympäristössä. Noin tunnin pituisissa tapaamisissa jaetaan ajatuksia kirjasta, keskustellaan kirjan teemoista ja valitaan seuraava kirja äänestyksellä kerholaisten ehdotusten joukosta. Usein valinta on lehdissä tai mediassa puhututtanut, ajan hermolla oleva kirja. Jotta toiminta pysyy aktiivisena, on kirjakerholle nimetty vetäjä, joka huolehtii kalenterikutsuista sekä uuden kirjan äänestyksestä. Toiminta on kehittynyt tapaamisten myötä ja kerholaisten toiveesta, mutta rentoudesta on pidetty kiinni koko kerhon olemassaolon ajan.

“Olemme halunneet pitää osallistumisen erittäin matalan kynnyksen takana. Kirjakerho on luotu yhteisöllisyys edellä, ja kokoontuminen on rento hyvän mielen aktiviteetti. Keskustelu on vapaata, ja siihen harvoin tarvitsee kannustaa – kirjakerholaisilla riittää ajatuksia. Tapaamiseen voi osallistua, vaikka kirja olisi vielä kesken, mutta silloin kannattaa varautua juonipaljastuksiin”, Amgenin tuotepäällikkö ja kirjakerhon vetäjä Johanna Rissanen kuvailee.

“Kirjakerho on täysin vapaaehtoista. Työnantaja ei määrittele tai rajoita toimintaa mitenkään. Toimintaa jatketaan niin pitkään kuin ihmiset viihtyvät ja ovat asiasta innoissaan”, Färkkilä täydentää.

Kirjakerho on paljon enemmän kuin keskustelua kirjoista

Kirjakerhon positiiviset vaikutukset ovat yllättäneet monipuolisuudellaan. Kirjakerho on saanut uusia ihmisiä innostumaan lukemisesta ja motivoinut vanhan kirjaharrastuksen elvyttämisessä. Lisäksi kirjakerho tarjoaa kepeitä, työhön liittymättömiä keskustelunaiheita myös varsinaisten tapaamisten ulkopuolella ja auttaa tutustumaan kollegoihin uusista kulmista. Kirjojen teemat ovat ohjanneet keskusteluja luontevasti myös syvällisempiin teemoihin, ja keskustelut ovat tuoneet työkavereista täysin uusia puolia esiin.

“Etätyöskentelyn myötä kuulumisen tunne ja yhteisöllisyyden kokemukset eivät ole työpaikoilla itsestäänselvyys. Kirjakerho on yksi keino saada henkilöstö kokemaan yhteenkuuluvuutta”, Färkkilä sanoo ja jatkaa:

“Kirjat ja niihin liittyvät keskustelut auttavat ajattelemaan asioita tuoreista näkökulmista. Haluamme ruokkia henkilöstön uteliaisuutta, ja kirjakerho on loistava työkalu myös siihen.”

Teksti: Ilona Vuori, kuva: Amgen