Kirja-ala palkitsi osaajiaan – Vuoden libristi 2022 sekä Suomen Kustannusyhdistyksen ansiomerkkejä jaettu

Vuoden libristiksi on valittu Anna-Maria Salvinen. Vuoden libristi on tunnustus korkeasta kirja-alan ammattitaidosta. Suomen Kustannusyhdistyksen kultaisia ansiomerkkejä jaettiin kaksi: elinkeinopolitiikan johtaja Satu Kankaalle sekä yrittäjä Yrjö Revolle. Tunnustukset annettiin kirja-alan Toimialapäivässä Helsingissä 24.5.2022.

Vuoden libristi -palkinto kirja-alan moniosaajalle

Kirjakauppasäätiö, Libro ry ja Kirjavälitys Oy palkitsivat Vuoden libristinä Anna-Maria Salvisen Turun Kansallisesta Kirjakaupasta. Salvinen on valmistunut libristiksi 2010. Salvisen moniosaaminen näkyy muun muassa sisältöjen ymmärtämisestä kumpuavina kirjaesittelytilaisuuksina, kirjojen esittelytekstien ja markkinointimateriaalien luomisena sekä asiakkaille kohdennettujen teosten suosittelemisena. Salvinen hallitsee myös paperi- ja toimistotarvikekaupan valikoiman erinomaisesti. Lisäksi perusteluissa nousee vahvasti esiin Salvisen jatkuva itsensä kehittäminen, ajan seuraaminen sekä uuden omaksuminen.

Salvinen palkittiin kunniakirjalla, Libristin kirjapöllö-patsaalla sekä 1500 euron stipendillä.

Kustannusyhdistykselle pitkään työskennelleille myönnettiin kultaiset ansiomerkit

Suomen Kustannusyhdistyksen korkeimpina huomionosoituksina myönnettävät kultaiset ansiomerkit ojennettiin kahdelle yhdistystä pitkään palvelleelle. Medialiiton elinkeinopolitiikan johtaja Satu Kangas työskenteli pitkään Kustannusyhdistyksen edunvalvonnassa ja neuvoi yhdistyksen jäseniä juridisissa asioissa. Yrittäjä, Kirjakillan arkkivaari Yrjö Repo prosessoi yhdistyksen tilastoja vuosikymmeniä ansiokkaasti.

Satu Kangas auttoi rautaisella ammattitaidollaan Kustannusyhdistyksen jäsenkustantamoita sopimusasioissa, koulutti tekijänoikeuksista sekä edisti kustannusalan menestystä edunvalvontatyöllä. Kohtelias ja selkeä tyyli yhdistettynä rautaiseen juridiseen ammattitaitoon teki Kankaan työstä korvaamattoman yhdistykselle sekä sen jäsenkustantamoille.

Yrjö Revon vuosikymmenten mittainen työura kirja-alalla tilastojen parissa, on ollut mittaamattoman arvokasta alan kehityksen seurannan kannalta. Repo on kehittänyt, ylläpitänyt ja tulkinnut Kustannusyhdistyksen tilastoja sekä tehnyt kansainvälistä tilastointiyhteistyötä yhdistyksen puolesta ja vienyt tietämystään kansainvälisiin kokouksiin yhdistyksen edustajana.

Kustannusyhdistyksen kultaiset ansiomerkit annettiin tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta kirjankustannusalalla ja Kustannusyhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.