Korona-ohjeistus

Kokoamme tälle sivulle mahdollisimman paljon tietoa, joka tukee kirjakauppa-alan yritysten toimintaa koronaviruspandemian aikana.
Väliaikaiset työlainsäädäntömuutokset koronatilanteen helpottamiseksi

Kaupan liitto: Yksityiskohtainen sisältö Kaupan työehtosopimusten ja työlainsäädännön poikkeusmääräyksistä

Ohjeita kaupan työntekijöiden ja asiakkaiden suojelemiseen pandemian aikana

Kaupan liitto: Tarkentuneita ohjeita kasvosuojaimien käyttöön kaupoille

EK: Turvallinen työ, asiointi ja liikkuminen: hyviä käytäntöjä yrityksille -opas 

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TOIMINTAOHJEET YRITYKSILLE KORONAVIRUSTILANTEESSA

TEM: Toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa

Rahoituslähteet koronan synnyttämässä kriisissä

Lähde: Suomen Yrittäjät

Pankit

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Yrittäjän tulee olla itse aktiivinen rahoituksen hakemisessa.

Finnvera

Finnveran rahoitustuotteista on tällä hetkellä käytössä vain pankkien kautta käytettävät alkutakaus ja pk-takaus sekä Finnvera-takaus. Sivustolle »

Business Finland

kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla yli 5 henkilön pk-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Sivustolle »

Business Finland on julkaissut ohjeen siitä, mikä verkkokaupan perustamisessa on rahoitettavaa ja mikä ei. Lue koko ohje täältä »

Ely-keskukset

Avustus on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille (oy, ay, ky, osk, yksityinen elinkeinonharjoittaja), joissa työskentelee enintään 5 henkilöä hakemuksen jättämishetkellä (sisältää yrittäjän ja yrittäjät) ja joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä. Rahoitus on kehittämisavustuksen muodossa jaettavaa rahoitusta, ja avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.
Sivustolle »

Kunnat

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin. Haku on avattu useissa kunnissa. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. 

Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja, joista ei ole Verohallinnon hyväksymää suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Verohallinnon tuet yrityksille

Vero.fi

Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoituksille on myönnetty kuukauden lisäaika.

Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä uusin helpotetuin ehdoin. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.
Sivustolle »

Apurahaa

Otavan kirjasäätiö

Tukea voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös kirjakauppojen hankkeisiin. Hakuaika päättyy 3.5.2020
Sivustolle »

KAUPAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN POIKKEUSMÄÄRÄYKSISTÄ

Kaupan liiton ja PAMin neuvottelemat työehtosopimuksen muutokset tulivat voimaan 19.3.2020. Muutokset ovat käytettävissä välittömästi jo käynnistetyissä ja tulevissa yhteistoimintaneuvotteluissa sekä jo annettujen ja tulevaisuudessa annettavien lomautusilmoitusten osalta.
Lisäksi 1.4.2020 alkaen on tullut voimaan väliaikaisia työlainsäädäntömuutoksia. Ne ovat voimassa 30.6. saakka ja niitä voidaan soveltaa kaikissa yrityksissä.
Muutokset koskevat kaikkia Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliito PAM ry:n välisiä työehtosopimuksia ja lainsäädäntömuutosten osalta myös työehtosopimusten ulkopuolisia työntekijöitä (esim. ylempiä toimihenkilöitä.)
Tilapäiset työehtosopimuksen ja työlainsäädännön poikkeusmääräykset löytyvät kauppa.fi

Neuvontaa

Suomen Yrittäjät 

TE-toimistojen palvelut

Keskuskauppakamari

Yrityskummit

Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden yritysneuvojat