I love my bookshop

Kirjakaupan puolesta

Kirjakauppaliitto toiminnan tarkoituksena on parantaa kirjakauppojen toimintaedellytyksiä sekä valvoa kirjakaupan etuja suhteessa julkishallintoon ja muihin alan kannalta keskeisiin sidosryhmiin. Kirjakauppaliitto turvaa kirjakaupan asemaa kirjojen jakelutienä, seuraa aktiivisesti alan kansainvälistä kehitystä ja nostaa kirjakauppaa esille mediassa.

Kirjakauppaliitto tarjoaa jäsenilleen neuvonta-, koulutus- ja tietopalveluja sekä toimii suomalaisten lukemisharrastuksen parhaaksi.

Kirjakauppaliiton tehtävät voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • edunvalvonta ja suhdetoiminta
  • kirjallisuuden ja lukemisen tukeminen
  • koulutuksen järjestäminen
  • tutkimukset ja tilastot
  • neuvontapalvelut
  • kansainvälinen toiminta.

Kirjakauppaliitto ry Eteläranta 10 00130 Helsinki 040 6899 112 toimisto@kirjakauppaliitto.fi www.kirjakauppaliitto.fi
© Kirjakauppaliitto ry